Vitamin D

Vitamin D má významnou roli při zpracování vápníku a ovlivňuje stav kostí. Tento vitamin je důležitý pro hospodaření těla s vápníkem a fosforem a v těhotenství ovlivňuje kvalitu nitroděložního prostředí a jeho nedostatek muže vést ke vzniku mnoha chronických onemocnění v pozdějším věku dítěte. Hladina vitaminu D u novorozenců je závislá na množství v těle matky v době těhotenství to ovlivní i proces osifikace, který začíná ve třetím trimestru. Optimální hladina zajišťuje dostatečný tonus svalů to ovlivňuje i správnou polohu plodu v děloze. Nedostatečný příjem vitaminu D zvyšuje počet případu dětí s astmatem, alergickými obtížemi nebo lupenkou.