Plod

Plodem se nazývá fáze vývoje jedince a to od 9. týdne těhotenství a končí jeho narozením.